Thursday, April 15, 2010

CSQ Training & Consultancy

PENGENALAN

CSQ ialah singkatan daripada Creative Solution Of Qalbu merupakan sebuah syarikat hak milik penuh bumiputera muslim. Diasaskan dengan keazaman untuk membantu menyerlahkan potensi insan supaya sentiasa menjadi yang terbaik dalam apa jua perkara.
Maksudnya: “Hari yang tidak berguna harta benda dan anak pinak kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera”.[Surah Asy-Syu’ara’ 88-89]
Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang prinsip kehidupan sebagai insan. Kebahagiaan sebenar bukan bertuhankan kepada harta benda, material, simbol atau objek semata tetapi dilihat dan dinilai berdasarkan ketenangan dan kelapangan hati serta kebersihan jiwa dari segala perkara tercela. CSQ ditubuhkan bermatlamat membimbing peserta melakukan perubahan secara asasi dan kolektif bermula dari pembentukan hati serta melihat pembersihan jiwa melalui konsep 3R iaitu Retrain Refresh Rebuild iaitu - Pembentukan semula, penyegaran semula dan pembinaan semula.

INILAH VISI CSQ
C : Creative ( Sentiasa relevan)
S : Solution ( Bersedia membimbing)
Q : Qalbu ( Perubahan berteraskan kesedaran hati)

MISI CSQ
Visi kami membantu peserta melakukan perubahan diri ke arah sentiasa yang terbaik. Menjadi generasi berilmu serta berakhlak mulia dan menjunjung tinggi jati diri insan
NILAI CSQ
CSQ mempraktikkan 4 nilai utama di dalam setiap perencanaan modul dan perjalanan program serta hubungan CSQ dengan pelanggan
AMANAH/TRUSTWORTHY
Menjunjung tinggi nilai intergriti dan amanah dalam setiap urusan. Bermula dari sekecil perkara hinggalah ke puncaknya

KOMPETEN/COMPETENT
Melaksanakan sesuatu dengan tepat dan sesuai selaras dengan tuntutan semasa

SEPASUKAN/TEAMWORK
Sentiasa menjadikan musyawarah sebagai agenda penentuan tindakan kea rah penyelesaian kolektif

INOVATIF/INNOVATIVE
Menjadi fleksibel, kreatif dan inovatif dalam rangka fikiran kami dan dalam menyelesaikan tanggungjawab atau tugasan kami.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...